Martes, 30 de marzo de 2010

SAHEL

 

A estrada é unha fita longuísima

que se perde no horizonte

dúas liñas paralelas

que se fan converxentes

no infinito do azul

ás beiras dous planos

que se estenden

por sempre

salferidos de esparto

nunha chaira sen límite

matogueiras simétricas

de densidade exacta

todo é  preciso xusto

medido antes do tempo

labirinto

onde se perden

todos os camiños

océano xeado

do sal

que inventa miraxes

coma quen soña oasis

ou sementa illas

de fantasía

na xeometría precisa

das oliveiras vellas

en diagonais eternas

ou nos montes retallados

en ocre e lonxanía.

 

                   Susse, 2007

 

 

SAHEL

 

La carretera es una cinta larguísima

que se pierde en el horizonte

dos líneas paralelas

que se hacen convergentes

en el infinito del azul

a orillas de dos planos

que se extienden

por siempre

salpicados de esparto

en llanura sin límite

matorrales simétricos

de densidad exacta

todo es preciso justo

medido antes del tiempo

laberinto

donde se pierden

todos los caminos

océano helado

de la sal

que inventa espejismos

como quien sueña oasis

o siembra islas

de fantasía

en la geometría precisa

de los olivos viejos

en diagonales eternas

o en los montes cortados

en ocre y lejanía.

                                 Susse, 2007

 

(Tr.de Francisco Álvarez Velasco)

 

 

 

 Criptografías, Santiago de Compostela,   Librería Follas Novas, “Libros da  Frouma”, 2010.  Hemos colgado tres poemas del libro en Permanentes palabras…: http://www.portaldepoesia.com/Textos_poetas/Ramon_Caride_Ogando_Cinco_poemas.htm

 PORTAL DE POESIA


Tags: Ramón Caride O.

Publicado por gala2 @ 3:26  | POEMAS
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios